Risale-i Nurlarla gerek okumak, gerek dinlemek veya yazmakla meşgul olan Nur Talebelerinde, diğer ehl-i imana kıyasla farklı bir nuranilik göze çarpar. Kızılay Meydanındaki kaldırımlardan bir sel gibi akan binlerce insanın…

Bediüzzaman Hazretlerinin yolundan giden ve onun meslek ve meşrep çizgisini takip eden Risale-i Nur’un sâdık talebeleri, tıpkı üstatları gibi davrandılar ve aynı karakteri muhafaza ettiler. Yarım asrı aşan zaman dilimi…