Yasama, yürütme ve yargı kurumlarının varlığı, bir devleti meydana getiren en önemli temel taşlardır. Onlar olmadan bir devleti teşkil etmek mümkün olmaz. Bunlar içinde adalet kurumunun ayrı bir yeri vardır.…

(Dünden devam) Şeytana ve ona uyanlara mühlet tanıyan Cenab-ı Hak, isyanlarının cezasını imhal etse bile ihmal etmeyeceğini ve âhiretteki azabı onlar için hazırladığını yüzlerce Kur’an ayetiyle haber vermektedir. Bunun birlikte,…

(Dünden devam) Benden sonra Ali Ağabey söz aldı ve “Cumartesi günü yönetim kurulu ile birlikte toplantı yaptık. Birlik ve beraberlik içinde hizmetlerimize devam etmek için uzlaştık. Bu durumu yok sayarak…

Güneş ısısının etkisiyle yeryüzü ısınır. Fakat, her taraf eşit derecede ısınmaz. Isınan hava genleşir ve hava basıncı azalır. Böyle alanlara alçak hava basıncı denir. Soğuk alanlarda ise hava basıncı yüksek…

Bir asra yaklaşan uzun ve bereketli ömrünü iman ve Kur’an hakikatlerine  vakfeden  ve hem Sünnet-i Seniye hem de şeair-i İslâmiyenin ihyasına feda eden büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri;…

Bu kâinat, kendiliğinden ve gayesiz meydana gelmiş bir âlem olmadığını her vicdan tasdik eder. Nihayetsiz gayeler ve maksatlar için onu yaratan ve icat eden bir Zat, bu kâinatın perdesi arkasından…

Dünyasının akıbetini ve hayatının sonunu ebediyen hiçlik, yokluk ve mahvolmak olarak gören ve bir daha dirilmemek üzere sonsuza kadar yok olup gideceğini zanneden inançsız insanlar; dünya nimetlerinden neye sahip olurlarsa…

Mahiyeti nihayetsiz âcizlik, fakirlik ve zaiflikle yoğrulan ve binler hikmetlere binaen noksan sıfatlarla donatılan insanoğlunun, kendisine hücum vaziyeti alan sayısız düşmanları vardır. Mikroptan zelzeleye, yılandan akrebe, kasırgadan kuyruklu yıldızlara kadar…

Cenab-ı Hak, göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten çekindiği büyük bir emanet olan “ene” denilen benlik duygusunu, insanın yüklendiğini Kur’an lisanıyla haber vermektedir. Ahzap Suresi 72. ayet bunu ifade eder. Benlik…

Yaşadığımız hayatın sosyal çalkantıları içindeki musibetler, sıkıntılar, zahmet ve meşakkatler, kendiliğinden oluşmuş şeyler olmadığı gayet açıktır. Cenab-ı Hakkın ihsan ettiği sayısız nimetlerine, bolluk zamanlarında şükür ve hamd ile karşılık vermeyen…