Üç aylarda, özellikle Ramazan’da ve Bayram sonrası yıl boyunca müminler tarafından şahsi veya grup paylaşımı şeklinde hatmedilen Kur’an, âdeta küre-i arz kafasının aklı hükmündedir. Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi “Eğer kâinattan…

Kudsî bir dâvâya gönül verenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında, takva zırhına bürünülmesi ve her türlü günahlara karşı hassasiyet içinde olunmasıdır. Zira günahlar, Allah ile kul arasında örülmüş utanç duvarlarıdır.…

Feyiz kaynaklarımızdan biri de, devamlı okumamız gereken ve “Büyük Cevşen” diye bildiğimiz Hizbü’l-Hakik-ı Nuriye’dir. Nur Risalelerini günlük okumanın yanı sıra, Büyük Cevşen’in plânlı okunması, kalbin manevi feyizleri için bitmeyen bir…