Toplum mühendisliği projeleriyle bütün bir milleti tepeden tanzim etme gayretkeşliğine karşı, alternatif bir cereyan olarak ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, hiç bir zaman zorlama ve dayatma yolunu tercih etmedi. Milletin…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı zaman tek bir dâvâsı vardı. O da, âlemlerin yaratıcısı olan Allah’a  iman edilerek dünya ve âhiret saadetini temin etmekti. Peygamber Efendimizin…

Üçüncü bin yıla bütün insanlık büyük umutlar ve hedeflerle girdi. Yirminci asrı cihan savaşları, devrilişler, yıkılışlar, ahlâkî ve imanî çöküntü ve sarsıntılarla geçiren devlet ve milletler, en büyük darbeyi iman…

Hayatı boyunca müspet hareketi mesleğinin en temel prensiplerinden biri yapan Bediüzzaman Hazretlerinin, meslek ve meşrebini özenle takip eden Nur Talebeleri ve iman hizmeti cereyanı, başkalarıyla kıyaslanmayacak kadar önemli ve değerli…

Kaynağı Kur’an ve Sünnete dayanan Nur Hareketi ve İslâm adına son yüz yılın yetiştirdiği Bediüzzaman gerçeği, bir asra yakın bir zamandan beri Türkiye’nin gündemine oturmuş, lehinde ve aleyhinde çok şeyler…

Materyalizm, tabiatçılık ve tesadüf gibi her türlü dinsizlik cereyanlarının temellerini paramparça eden ve bel kemiğini kıran, iman esaslarını  mantıki delillerle ve madde âleminden getirdiği misallerle, daha başka izaha ihtiyaç bırakmayacak…

Âhirzamanın fitnelerle dolu hadiseleri içindeki mazlum ehl-i imanına nokta-i istinat, dalâlet vadilerinde hayrete düşen ve manevi girdaplarından bir çıkış yolu arayan insanlığa, Kur’an hesabına manevi bir rehber olan Bediüzzaman Said…

Kaynağı Kur’an ve Sünnete dayanan Nurculuk hareketi ve son yüz yılın yetiştirdiği Bediüzzaman gerçeği, bir asra yakın bir zamandan beri Türkiye’nin gündemine oturmuş, lehinde ve aleyhinde çok şeyler yazılıp çizilerek…

Dünya genelinde, İslâm dinine hizmet etmek ve Allah’ın rızasını kazanmak için kurulmuş sayısız tarikat ve cemaatler vardır. Kur’an ve sünnete dayanan bütün teşekküllerin, kendine has usulleri ve meslekleri bulunur. Referansı…