Ruhlar âleminden başlayıp, âhiret  âlemlerine doğru uzayıp giden insanların yolu üzerinde kurulu geçici bir misafirhane olan şu dünyada, Allah insanların ihtiyacına binaen bir kısım gizli kalmış nimetlerini, zahirî sebepler perdesi…