On altı sene önce tanımıştım onu. Salih Beşirik amca aslen Bulgar Türklerinden bir göçmendi. Çok küçük yaşlarında ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelmişler ve Ankara’ya yerleşmişler. 1932 doğumlu olup uzun yıllar…

Türkiye toplumunun her kesiminden insanlar sürekli bu dünya hayatını ölümle terk ediyorlar. Onların çoğunun ölümü sadece etraflarındaki insanları etkilediği halde, müzik ve sinema dünyasının meşhur olmuş insanlarının ölümü, toplumun genelini…

(Dünden devam) Telif ettiği ve Risale-i Nur adını verdiği Kur’an tefsirlerinde bahsi geçen hakikatlere işaret eden Bediüzzaman Hazretleri “Koskoca Çin’i, yarı Avrupa’yı ve Balkanları istila eden bir komünist kuvvetini, bu…

İnsanlara verilen sayısız istidat ve kabiliyetler ve kıymetli ömür sermayesi, ebedi ve daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Onu kazanmanın yolu,  bu dünya hayatındayken yapacağımız manevi ticaretle doğru orantılı olduğunu…

(Dünden devam) Kur’an-ı Kerim’in beyanlarına dayanarak kâinatın kalbi dünya ve dünyanın kalbi de toprak tabakası olduğunu ifade eden Bediüzzaman Hazretleri, “Kulun Allah’a en yakın olduğu an, secde halinde olduğu halidir.”…

Sonsuz gayeler ve namütenahi maksatlar için kâinat sarayının yaratılmasını irade eden Cenab-ı Hak, şuurlu varlıklar olan melekler ve cinlerin ötesinde, insan nev’ini yeryüzünde Kendine halife tayin etti. İlk insan olan…

Diğer canlılardan farklı olmasıyla sosyal bir hayat yaşayan insanların başına gerek ferdi, gerekse toplum olarak bir çok olaylar gelmektedir. Esmâ-i Hüsnasının nihayetsiz tecellilerini göstermek isteyen Cenab-ı Hak, insan nev’ini muhtelif…

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıklar kendilerine mahsus dillerle Allah’ı tespih ve tahmid ile vazifelidirler. Fıtri ve ameli ibadetlerini böylece yerine getirirler. Mahlukatın en şereflisi ve en güzel bir…

Risale-i Nur tefsirlerinde ölüm gerçeğini en güzel bir tarzda izah eden Bediüzzaman Hazretleri, hayata nazaran korkunç ve ürkütücü olan ölümü âdeta sevdirmiştir. Meselâ: “En evvel, herkesi korkutan, en korkunç tevehhüm…

Ateş unsuru tabiatı gereği yakar. Fakat, o dahi emir altındadır. Dizgini Allah’ın kudret elindedir. “Yakma!” emredildiği zaman yakamaz. Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm hadisesinde olduğu gibi.. Bilindiği üzere, zamanın kralı Nemrut ile…

Antarktika kıt’asında kutup köpeklerinin arasında yaşanan eşsiz vefâ duygusunun muhteşem manzarasını filmde izledikten sonra gerçekler dünyasına döndüm. İnsanlar arasındaki vefâ duygusunun kırıntısının bile iyice gözden kaybolmasının acısını hissettim. Hatta, kudsî…

Kardelen  ilköğretim Okulu yöneticilerinin dâveti üzerine 27 Mayıs 2016 Cuma günü Denizli ilinde olduk. Asrın manevi sahibi Bediüzzaman Hazretleri ve onun iki kahraman ve şehit talebeleri olan Hafız Ali ile…

1969 yılının Mart ayı ortalarında Risale-i Nur ve cemaati tanımıştım. Şevkle bu kitapları okuyor ve mezuniyetten sonra yeni girdiğim Ereğli demir çelik fabrikasında da çalışıyordum. Bütün derslere elimden geldiği kadar…

Sevgili Peygamberimiz (asm), onun güzide sahabeleri ve onların izinden giden büyük zatlar ve salih müminler, tarih boyunca verdikleri sözlerin arkasında durmanın şaheser örneklerini sergilediler. Tarih onların şeref levhalarıyla doludur. Allah…

Her hususta ümmetine örnek ve rehber olan Sevgili Peygamberimiz (asm) “Allah beni cömert ve mütevazı bir kul olarak yarattı. Beni kibirli, inatçı ve hakkı bile bile çiğneyen bir kimse yapmadı.”…

Allah katında makamların ve manevi mertebelerin en üstünü, peygamberlik ve sıddıkiyetten sonra şehitliktir. Hayatlarını Allah yolunda feda eden şehitlere, ölüm acısı çektirilmez. “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, onlar diridirler. Lâkin…

Bütün dünyayı saran ve ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını çıktığından bu yana, çok yakından tanıdığımız nice dostların birer birer aramızdan ayrıldığını görüyoruz. Cuma günü namaz öncesi âhiret âlemine uğurladığımız Ali…

Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetlerine karşı insanın çok büyük nankörlükler içinde olduğuna dikkat çeken Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri şu tespiti yapmış: “Bazen, gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli, bin…

Peygamber Efendimizin (asm) duasıyla  mal ve serveti çoğalan Salebe adındaki şahıs, zekât memurunu kovduktan sonra hakkında ayet nazil oldu “Allah, lütuf ve ihsanıyla onlara zenginlik verdiğinde, cimrilik ettiler ve sözlerinden…

Bediüzzaman Hazretleri, On Üçüncü Söz risalesinde ahiretin ikramiye bileti meselesini başka bir açıdan daha güzel bir tarzda ifade ediyor: “Meselâ; burada gözünüz önünde bir darağacı dikilmiş. Onun yanında bir piyango…

Günde beş defa kıldığımız namazda ve kırk rekatta okuduğumuz Fatiha Suresinde “Bizi sırat-ı müstakime hidayet et.” duasında, Allah’tan adl ve adalet olan iffet, hikmet ve şecaat hakikatlerini talep ediyoruz. Büyük…

Karbonhidratlı özelliğe sahip olan yediğimiz gıdalar vücudumuzu beslerken, aynı zamanda vücudun yakıtını teşkil eden ısı ve enerjinin de kaynaklığını yaparlar. Zira, solonum sistemimizin en önemli organı olan akciğerlerimize ağız ve…

1999 yılında Avustralya seyahatinden döndükten sonra, gönül dostlarımızın daveti üzerine İzmir’e gitmiştik. İki bin yılında gittiğimiz İzmir’de Ramazan ayı yaşanıyordu. Gündüz Avustralya’dan gelen telefon üzerine anlaşarak, akşam iftarından sonra bir…

Dünya misafirhanesinin semasını süsleyip zinetlendiren güneşler, aylar, yıldızlar, burçlar ve galaksiler hal diliyle “Ya Celil-i zül Celâl!” deyip, Yaratıcısına şahitlik yaptığı gibi; yeryüzünü şenlendiren nebatlar, hayvanlar, denizler, nehirler ve mevsimlerde…

  Kâinatın yaratılışından bu yana akıp giden zaman nehrinde, mütemadiyen hayata ve ölüme mazhar olan canlılar âlemi; şirin bir gezegen olan dünya misafirhanesine doğarak geliyor, geçici bir hayattan sonra ölüme…

“Her can taşıyan varlık ölümü tadacaktır.”gibi ölümden bahseden ayetlerde hep dünya ve âhiret kıyaslaması yapılır. “Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Asıl hayat ise, âhiretteki hayattır.”ayetleri bu dünyanın…

Hazret-i Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre: “Cenab-ı Hak, cenneti yarattığı zaman, Hazret-i Cebrail’e (as) cenneti gösterdi. Cennetin güzellikleri karşısında ‘Ey Rabbim! Senin izzetine yemin ederim ki,…

Sonsuz maksat ve gayeler için bu kâinatı yaratan Cenab-ı Hak, diğer varlıklar içinde insan nevini yaratıp, bu güzel dünyayı onlar için bir imtihan meydanı yapmıştır. “Hanginizin ameli daha güzel olacak…