İnsan yaratılışı itibariyle cemalperest ve güzelliğe âşıktır. Her şeyin en iyisini ve en güzelini sever ve ister. Bu halet-i ruhiyeye binaen dünya hayatında neye sahip olsa onunla yetinmez, daha iyisini…