Sonsuz bir rahmet, şefkat ve merhamet sahibi olan Cenab-ı Hak, aynı zamanda nihayetsiz bir muhabbet vasfına da sahip olduğunu, yarattığı mahlukatı son derece güzel ve itina ile var etmesiyle gösteriyor.…