Bir hadis-i kudsîde Cenab-ı Hak ferman etmiş: “Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi ve tanınmayı istedim, mahlukatı yarattım, tâ ki onlarda manevi cemâlimi göreyim.” Kâinattaki bütün varlıkları atomlardan güneşlere, çiçeklerden yıldızlara…

Kâinat denilen bu muhteşem âlem, nihayetsiz maksat ve gayeler için yaratılmış. “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek, tanınmak istedim. Mahlukatı yarattım, tâ onlarda manevi cemalimi göreyim.” mealindeki hadis-i kudsi, çok…

Allah’ın güzel isimleri bütün âleme tecelli ederken, bazen zıt tecelliler birbiri içine girer. Bunda dahi çok farklı güzellikler kendini gösterir. Bu hakikati ilginç bir tarzda anlatan Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye eserinde…

Kâinat denilen bu muhteşem âlem, nihayetsiz maksatlar ve İlâhi gayeler için yaratılmıştır. “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmekliğimi, tanınmaklığımı istedim. Mahlûkatı yarattım, tâ onlarda manevi cemalimi göreyim.”mealindeki hadis-i kudsî, önemli…

Celâl ve cemal tecellileri üzerinde ilginç izahlar yapan Bediüzzaman Hazretleri, Mesnevi-i Nuriye adlı eserinde ilginç bir tespit daha yapar: “İsm-i Celâl, ale’l-ekser nevilerde, külliyatta tecelli eder; ism-i Cemal ise, mevcudatın…