Allah’ın güzel isimleri bütün âleme tecelli ederken, bazen zıt tecelliler birbiri içine girer. Bunda dahi çok farklı güzellikler kendini gösterir. Bu hakikati ilginç bir tarzda anlatan Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye eserinde…

Kâinat denilen bu muhteşem âlem, nihayetsiz maksatlar ve İlâhi gayeler için yaratılmıştır. “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmekliğimi, tanınmaklığımı istedim. Mahlûkatı yarattım, tâ onlarda manevi cemalimi göreyim.”mealindeki hadis-i kudsî, önemli…

Celâl ve cemal tecellileri üzerinde ilginç izahlar yapan Bediüzzaman Hazretleri, Mesnevi-i Nuriye adlı eserinde ilginç bir tespit daha yapar: “İsm-i Celâl, ale’l-ekser nevilerde, külliyatta tecelli eder; ism-i Cemal ise, mevcudatın…