Sonsuz bir ilim, irade ve kudret gibi sair isim ve sıfatlara sahip olan Cenab-ı Hakkın, ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her şeyi bir plan  ve programa göre takdir etmesine…

Kâinatı ve bütün mevcudatı nasıl istemiş ve dilemişse öyle yaratan Cenab-ı Hakkın külli bir iradesi vardır. İrade sıfatı, Allah’ın sübuti sıfatlarından bir diğeridir. O külli iradeyi hiçbir şey sınırlandıramaz ve…