Görünen ve görünmeyen bütün âlemleriyle bu kâinatı muazzam bir kitap, muhteşem bir saray ve İlâhi bir apartman şeklinde yaratan Cenab-ı Hak; mevcudat içinde en kıymetli olan hayat hakikatiyle âlemleri şenlendirmiş,…

“Yemin olsun incire ve zeytine.”  (Tin Suresi: 1) Kâinatı muntazam bir kitap ve yeryüzünü de o kitaptan bir sahife ve o sahifede dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türlerini…

Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet esasları gibi dört temel maksat için indirilen Kur’an-ı Kerim’in, en çok üzerinde durduğu ana mesele tevhid hakikatidir. Çünkü, diğer bütün iman hakikatleri ona bağlıdır.…

Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insan nev’inin bedeni topraktan yaratıldığı gibi, dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türlerinin bedenleri dahi topraktan yaratılmaktadır. Su hayattır, ama toprak olmadan da su,…

İnsan, hayvan ve bitki denilen bütün canlı varlıkların en temel yapı taşları hücredir. Hücreler, başlı başına mucize özelliklere sahip birer sanat harikalarıdır. Bulunduğu her organa göre  farklılıklar göstermekle birlikte, temelde…

Sonsuz bir ilim, irade ve kudret gibi sair isim ve sıfatlara sahip olan Cenab-ı Hakkın, ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her şeyi bir plan  ve programa göre takdir etmesine…

Kâinatı ve bütün mevcudatı nasıl istemiş ve dilemişse öyle yaratan Cenab-ı Hakkın külli bir iradesi vardır. İrade sıfatı, Allah’ın sübuti sıfatlarından bir diğeridir. O külli iradeyi hiçbir şey sınırlandıramaz ve…