İslâm tarihinde Ehl-i Sünnet Vel Cemaat dışında çok fırkalar meydana gelmiş ve hak yoldan sapmışlardır. Mutezle ve Cebriye mezhepleri en bilinenleri arasındadır. Özellikle kader inancı noktasında Ehl-i Sünnetin dışına çıkan…

Bir hadis-i şeriflerinde Sevgili Peygamberimiz (asm) “Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldı, Hristiyanlar da yetmiş iki fırkaya bölündü. Benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacak ancak birisi kurtulacak. Onlar da benim…

“İnsanlar helâk olur, ancak bilenler kurtulur. Bilenler de helâk olur, ancak bildiklerini yaşayanlar kurtulur. Bildiklerini yaşayanlar da helâk olur, ancak ihlâslı olanlar kurtulur. İhlâslı olanlar da, her an onu kaybetmek…