Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi “İlim malûma tâbidir. Yani, nasıl olacak, öyle taallûk ediyor. Yoksa malûm, ilme tâbi değil. Yani, ilim desatiri (düsturları) malûmu, harici vücut noktasında idare etmek için esas…