Yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat yoktu. Sadece kainatı yoktan var eden Allah’ın zatı vardı. Varlığı ezeli ve ebedi olan Cenab-ı Hak, sonsuz gayeler için kâinatı yaratmayı irade…

“O Ramazan ayı ki, Kur’an o ayda indirilmiştir.” (Bakara Suresi ayet:185) Peygamberliğine yakın sık sık Hira mağarasına çekilerek, Allah’ın kudret ve azamet delillerini düşünen ve insanlığın manevi kurtuluşu için çareler…

Recep ayının bir 27. gecesi, Allah’ın emriyle gelen Cebrail (as.), Kâinatın Efendisini (asm) Mescid-i Haram’dan alıp, Mescid-i Aksa’ya götürdü. Orada geçmiş bütün peygamberlerin ruhaniyetine imamlık yaparak namaz kıldırdıktan sonra, Refref…