Atomlardan güneş sistemine, galaksilerden kâinatın tamamına varıncaya kadar, en küçük parçacıklardan  en geniş âlemlere kadar var olan incizaplar ve cazibeler yani çekim gücü denilen kanunlar, cazibedar bir hakikat olan İlâhi…

Bütün kâinatın ve umum mevcudatın mayasını muhabbet özelliğiyle yoğuran şu Kâinatın Sahibi, mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insanın kalbine de İlâhi bir aşk yerleştirmiştir. Bin bir isimleri nihayetsiz güzel olan…