Bütün kâinatın ve umum mevcudatın mayasını muhabbet özelliğiyle yoğuran şu Kâinatın Sahibi, mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insanın kalbine de İlâhi bir aşk yerleştirmiştir. Bin bir isimleri nihayetsiz güzel olan…