Bayram vesilesiyle köyümüze gidip hısım ve akraba ziyaretleri yaptık. Daha sonra aynı fikir ve inançları paylaştığımız Karadeniz Ereğlili dâvâ arkadaşlarımızla da bayramlaşmayı müteakip çevre il ve ilçeleri, müfritâne irtibat çerçevesinde…