Devletlerin, milletlerin ve cemaatlerin kendine göre az veya çok bir takım sıkıntı ve problenleri vardır. Zira, insan unsurunun olduğu yerde problemlerin olması normal bir durumdur. Ancak “Bir dert bilinirse, devası…