Görünen ve görünmeyen bütün âlemleriyle bu kâinatı muazzam bir kitap, muhteşem bir saray ve İlâhi bir apartman şeklinde yaratan Cenab-ı Hak; mevcudat içinde en kıymetli olan hayat hakikatiyle âlemleri şenlendirmiş,…

Astronomi veya coğrafya kitabı olmayan Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, yarattığı mahlukattan bahseder. Fakat, onlardan bahsetmesi onların zatları hesabına değil, ne cihetle Allah’ın varlık ve birliğine şahitlik yapıyor bunu ispatlamak içindir.…

Nutfe suyundan canlıların bütün cihazat ve organlarını yaratmak ve yedikleri o kadar farklı yiyeceklerden, o canlıya mahsus bir cilt ve et kemik yapmak, ancak Allah’a mahsus bir mühürdür. Basit bir…