Kur’an ve Sünnet ışığında istikametli bir hayat sürmeyi gaye edinen müttaki müminler, haram ve helâl hassasiyetini en üst seviyede takip eder ve ne kendisinin ve ne de çoluk çocuğunun boğazından…