Bediüzzaman Hazretleri Van vilâyetinde bulunduğu sıralarda, Nurşin Camisinde talebe okuturken, sobada yakmak için kırılmış odunları taşımaya katılır. Onun bu halini gören talebeleri “Aman efendim! Siz istirahat edin, biz bunları taşırız.”derler.…