Diğer canlılardan farklı bir konumu olan insan, yapısı itibariyle heyecanlı bir fıtratta yaratılmıştır. Monoton ve sıradan bir hayat onu sıkar, bunaltır ve hayattan usandırır. Muhtelif haller üzerinde geçen bir hayat…

Bediüzzaman Hazretleri Van vilâyetinde bulunduğu sıralarda, Nurşin Camisinde talebe okuturken, sobada yakmak için kırılmış odunları taşımaya katılır. Onun bu halini gören talebeleri “Aman efendim! Siz istirahat edin, biz bunları taşırız.”derler.…