Cenab-ı Hak tarafından kalbine yerleştirilen ölümsüzlük arzusuyla sonsuza kadar yaşamak isteyen ve hiç ölmeyecekmiş gibi bir duygu ile sımsıkı dünyaya sarılan insanoğlu; her an hem yaşamak, hem de ölmek arası…

Sosyal bir varlık olması itibariyle toplu halde yaşayan insanlar, cemiyet hayatı içinde şahsî ve ortak problemleri de yaşamak durumunda kalırlar. Diğer canlılar gibi istidat ve kabiliyetlerine fıtrî bir sınır konulmayan…