(Dünden devam) Bahsi geçen temel esaslara riayet eden Müslümanlar, maddi ve manevi alanlarda terakki ederek, dünyaya medeniyet dersleri veriyordu. Bu gerçeği fark eden bir Japon baş kumandanı “Tarih şahittir ki,…

Çağ atlamak, çağı yakalamak ve çağdaş olmak tabirleri bir hayli zamandır sık kullanılan terimler arasına girdi. Gerçekten insanın, yaşadığı asrın fikirleri ve hayat şartlarına adapte olması ve geçmiş asırların olumsuz…

Çağdaşlık, Müslümanlığa ters düşen bir durum değildir. Sanayide, teknolojide, ilimde, fende ve sair müspet cihetlerde Müslümanlar çağdaş olmak, hatta bu konularda ecnebileri geçmek durumundadır. Yoksa çağdaşlık sadece sinema, dans, tiyatro,…

Türkiye Cumhuriyetini lâik bir sisteme döndürenlerin, demokrasiye geçildiği 1950 yılına kadar, lâiklik adına dine ve dindarlara uygulanan şiddetli baskı ve zulümler yüzünden, lâikliğe karşı soğuk davranan dindarlar onu dinsizlik olarak…