Âhirzamanın son müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ortaya koyduğu Kur’an’a dayalı Risale-i Nur mesleğinin en önemli konularından biri de, ben yerine, biz gerçeğidir. Eski zamanlardaki ferdiyetçilik tarzından farklı olarak,…