Yaratılış gayesinin dışına çıkan ve aslî vazifesini unutan ene denilen insandaki benlik, emânet olarak verilmişken kendini asıl mal sahibi zannedip, hâinâne bir vaziyete girer. Ve nefsinin arzularını ilâh kabul ederek,…