Hayatı boyunca müspet hareketi mesleğinin en temel prensiplerinden biri yapan Bediüzzaman Hazretlerinin, meslek ve meşrebini özenle takip eden Nur Talebeleri ve iman hizmeti cereyanı, başkalarıyla kıyaslanmayacak kadar önemli ve değerli…

Bin yıllık mazisinde dört yüz seksen bir sene cami vazifesi gören Ayasofya’da vaiz, 1908 Hürriyet ilânının ilk günlerinde siyasi bir diplomat, çeşitli gazetelerdeki makaleleri ile hadiseleri doğru anlayıp, millete istikametli…