(Dünden devam) İşte, bu noktada dinî cemaatlerin önemi ortaya çıkıyor. Sevgi, ilgi, muhabbet, şefkat ve hoşgörü ile gençlerin elinden tutan bu fedakâr insanlar, maddi ve manevi destekleriyle bir genç daha…