Gökyüzünü yaldızlayan, süsleyen ve güzelleştiren burçların, elbette inancımızla ilgili cihetleri vardır. Asırlarca hakkıyla anlaşılamayan ve bu yüzden İsrailiyattan gelme hurafelere bulaşan bir konunun, nihayet Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından doğru…

“Yedi kat göğü tabakalar halinde  ve ahenk içinde O yarattı. Rahman’ın yarattığında nizamsızlıktan eser göremezsin. Haydi çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?” (Mülk Suresi:3) Kâinatı yoktan var eden…