“Yedi kat gökleri tabakalar halinde ve âhenk içinde O yarattı. Rahman’ın yarattığında intizamsızlıktan eser göremezsin. Haydi çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?” (Mülk Suresi: 3) Kâinatı yoktan var…