Kâinatın bütün çarklarını insan için döndüren, her şeyi insanın hizmetine veren ve atomlardan yıldızlara kadar umum mevcudatı ve olayları, kaza ve kader kalemleriyle sevk ve idare eden bir Kadir-i Zül…

İslâm tarihi boyunca, bir milletin hayatında Türkiye gibi böylesine dehşetli tebdiller ve tahviller görünmüyordu. İnkılaplar adı altında sürdürülen hasmâne din düşmanlığı, sebep olanların gerçek kimliğini ele veriyordu. Nifak perdesi altında…

Yer tanrısı, gök tanrısı gibi hayali ilâhlara tapınan Orta Asya Türkleri, 9. asırda İslâm dini ile tanıştıktan sonra gerçek kimliğine kavuştular ve asırlarca mensubu olmakla şeref duydukları İslâm dininin bayrağını,…

Kâinatın bütün çarklarını insan için döndüren, her şeyi insanın hizmetine veren ve atomlardan galaksilere kadar umum mevcudatı ve olayları, kader ve kaza kalemleriyle sevk ve idare eden sonsuz bir Kudret…