Uydularla uzaydan çekilen fotoğraflarıyla şirin ve mavi bir gezegen olan dünyamızın, denizler ve okyanuslarla çevrili olduğunu görürüz. Dünyanın yüzde otuzunu karalar ve yüzde yetmişini sular teşkil eder. Tıpkı insan bedenindeki…

Atmosferde gerçekten çok ilginç ve mucize olaylar yaşanmaktadır. Meselâ; aynı elektrik yüküne sahip olan buluttan aşağıya doğru inen yağmur taneleri de aynı elektrik yüküne sahip olduğundan birbirini iterler. Allah’ın âleme…

“O Rabbiniz ki, yeryüzünü size bir döşek, gökyüzünü bir kubbe yaptı. Gökten size bir su indirip onunla türlü meyvelerden ve mahsullerden size rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah’a eş ve…

Atmosfer âleminde cereyan eden mucize olaylar arasında gök gürlemesini Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’in Ra’d Suresinde şöyle izah eder: “Gök gürültüsü Onu hamd ederek tesbih eder.” diye haber verir. Zaten âlemde…

“Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve ağır bulutları meydana çıkaran da O’dur. Gök gürültüsü hamd ederek, melekler de Allah korkusuyla O’nu tesbih eder. O, yıldırımları gönderir de…

Değerli kardeşim Abdil Yıldırım veya Mikail Yaprak gibi şair değilim. Ancak Bediüzzaman’ın şiir yazamayıp deneme yaptığı gibi, bu gün ben de düzensiz de olsa bir şiir yazayım dedim. Bakalım ne…

“Ve cealna külle şey’in minel mai.”ayet-i kerimesi, yeryüzündeki canlıların sudan yaratıldığını beyan etmekte ve öyle de görülmektedir. İki hidrojen ve bir oksijen atomunun birleşmesinden meydana getirilen su, hayatın kaynağı ve…