Mahiyetindeki nihayetsiz acizlik ve zayıflık sebebiyle tarih boyunca insanlık âlemi, insan üstü bir güce ve her şeyi tanzim eden İlâhi bir kudrete inanmayı vicdanî bir mecburiyet olarak hissetmiştir. Semâvi vahyin…