Hicretten sekiz sene sonra ve Milâdî 630 tarihinde kan dökülmeden Mekke’nin fethedilmesi üzerine, hem Kureyş kabilesi hem de civardaki kabilelerde İslâm’a karşı kalpler ısınmış ve kalabalık gruplar halinde bu yeni…