Gökler âlemini yaldızlayıp süsleyen yıldızlardan, dünyamızı şenlendiren ve ziynetlendiren canlı ve cansız bütün varlıklara kadar her şeyin yapı taşı atomlardır. Her maddede farklı özellikler gösteren atomlar, küçücük bir âlem olarak…