Yeryüzünü insanlar için şirin bir misafirhane olarak yaratan ve her şeyi onun emrine boyun eğdiren Cenab-ı Hak, sayısız nimetleriyle ona ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Kendisini tanıttırmak, bildirmek ve sevdirmek…