İnsan bedeninde yaratılan her organ, çok vazifelerle görevlendirilmiştir. Lüzumsuz ve boşuna yaratılmış hiç bir organ gösterilemez. Vücudun ana kontrol merkezi olan beyin, sayısız fonksiyonların merkezi ise, beyincik de vazifeli olan…