İnsanlık tarihinin sosyolojik olarak geçirdiği beş devresinden sonuncusu olan “Malikiyet ve serbestiyet” dönemine geldiğimiz ve içinde bulunduğumuz yakın çağda, insan hak ve hürriyetleri bir hayli gelişme kaydetti. 1776 Amerikan İstiklâl…