Sevgili Peygamberimiz (asm), Allah yolunda ümmetini bağışta bulunmaya teşvik ettiği görülüyor: “Ey Âdemoğulları! Allah için ver ki, sana da verilsin. Zekât ve sadaka malı eksiltmez. Kesenin ağzını bağlama, senin de…

Fıtri olarak iktisadın yaşandığı şu Ramazan ayında, maişette de mühim bir bereket ve kolaylık kazanıldığı görülür. İktisadın her zaman ve zeminde bereket vesilesi olduğu, özellikle aile hayatında daha fazla etkili…

Etrafımızdaki bazı insanlarla konuştuğumuz zaman, hep hayattan ve geçimden şikâyet ettiklerini ve memnun olmadıklarını görürüz. Halbuki, çoğunun evi, arabası ve sair mal varlıkları vardır. Ama şükür ve kanaat noksanlığı, o…

Ramazan ayı maddi ve manevi bereketiyle geliyor. Başka zamanlarda görülmeyen nice bereketin varlığını, insanlar bu ayda gözleriyle görüyor. Bulunduğumuz hizmet mahallinde, alt kattan bayanların da katıldığı teravih namazlarımızı yüzlerce insanla…