Türkiye, 06 Şubat 2023 Pazartesi sabaha karşı 04,17 de tarihinin en büyük deprem felâketi haberleriyle uyandı. Bir benzeri 1668 yılında olduğu tarihi kayıtlarda belirtilen ve 7,2 büyüklüğünde olan büyük Anadolu…

1974 yılı geldiğinde Ankara kaynıyordu. Mehmet Kutlular ve diğer ağabeylerin ikaz ettiği bir kısım vakıfların, gazete aleyhindeki çalışmaları tehlikeli bir şekilde artmıştı. Bingöllü Sıddık adındaki vakıf arkadaş, işin içine Kürtçülüğü…

Misak-ı milli hudutları içinde yaşayan milyonlarca vatandaşını, huzur ve güven içinde sevk ve idare etmesi gereken bir devletin en büyük gayesi ve vazifesi, birlik ve beraberliği tesis ve temin etmesidir.Devletin…

Muhtelif zamanlarda lâik-antilâik şeklinde milletin birlik ve beraberliğinin sarsılmasına sebep olanlara, o günün şartlarında Bediüzzaman Hazretleri gereken ikazları yapmış, bu günküler gerçeklere göz kapadıkları gibi, o zamandaki kesimler de göz…

Tarih boyunca birlik ve beraberliğini koruyabilen devletlerin, milletlerin, cemaat ve cemiyetlerin, kendi güçlerinin çok üzerinde işler başardıklarına tarihî hadiseler şahitlik eder. Birliğini kaybedenler ise, maddeten ve sayı bakımından çok güçlü…

Türk’üyle, Kürd’üyle, Laz’iyle , Çerkez’iyle, Alevisi ve Sünnisiyle asırlarca bir ve beraber olduğumuz ve koskoca bir tarihi birlikte yaptığımız asil ve necip bir millet olarak, cumhuriyet dönemine geçtiğimizden bu yana,…

Toplum mühendisliği projeleriyle bütün bir milleti tepeden tanzim etme gayretkeşliğine karşı, tamirle vazifeli bir cereyan olarak ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, hiç bir zaman zorlama bir yolu tercih etmedi. Milletin…

“Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lânet etsin.”hadis-i şerifiyle umum müminleri ikaz ve irşat eden Hazret-i Resülullah (asm), çok önemli ve hassas bir konuya dikkatlerimizi çekiyor. İslâm tarihi boyunca Müslümanların galibiyet…