(Dünden devam) Geçmiş asırlarda vukua gelen, isyankâr ve zalim kavimlere ceza olarak gelen arzî ve semavî musibetler, Kur’an-ı Kerim lisanıyla haber verilmektedir. Yüce Yaratıcı olan Allah’ın varlığını inkâr eden ve…

Dünyalar verilse değişmeyecek kadar sevdiğimiz ve değer verdiğimiz ciğerpârelerimiz olan çocuklarımızı, anne ve babalar olarak ne zorluklarla yetiştiriyoruz. Bebek iken geceleri uykumuzu bölen, biraz büyüdükleri zaman bir çok külfetlere katlanmamıza…

Yeryüzünde Allah’ın halifesi ve Ona vekâleten mühim işler icra eden insanlık aleminin, fiil ve hareketleriyle semavat ve zemin alâkardadır. Yeri ve gökleri yaratan Cenab-ı Hakkın rızasına uygun olmayan ameller nev-i…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur tefsirlerinin basılması, yayılması ve okunmasının makbul bir sadaka hükmünde olup, gelecek belâ ve musibetlere kalkan olduğunu söylemektedir. Bahsi geçen ikaz ve hatırlatmalardan bazıları: “Size…

Samanyolu galaksisine oranla bir santimetrekarelik bir ölçekte yer alan güneş sistemi içinde, seçilmiş bir gezegen olan dünyayı imtihan meydanı yapan Cenab-ı Hak, her bir şahsı imtihan ettiği gibi, aile hayatından…

İnsanların iyi veya kötü amelleri vücudunu etkilediği gibi, üstünde yaşadığı yerküreyi dahi etkilemektedir. İnsanın isyan ve inkârları belâ ve musibetleri dâvet eder. Bediüzzaman bunun için şu tespiti yapar: “Nasıl oluyor…

İnsanın yaşamak ve hayatını korumak damarını tahrik eden ve israf, iktisatsızlık, kanaatsizlik ve hırsa teşvik ederek bereketin kalkmasına sebebiyet veren, bu yüzden de insanlığı fakirleştiren sefih medeniyet ve deccalist zihniyetler;…

Yeryüzünde Allah’ın halifesi ve Ona vekâleten mühim işler icra eden insanlık âleminin, hareketleri ve yaptıklarıyla semavat ve zemin alâkadardır. Gökleri ve yeri yaratan Cenab-ı Hakkın rızasına uygun olmayan ameller ve…

Umumi musibetler, umumi hataların neticesi olmasından, neyin adına olursa olsun imana, Kur’an’a, dine ve dindarlara yapılan baskı ve zulümler, Gayretullaha dokunup bela ve musibetlerin umumi olarak gelmesine sebep olur. Zelzele,…

Mahiyeti nihayetsiz âcizlik, fakirlik ve zaiflikle yoğrulan ve binler hikmetlere binaen noksan sıfatlarla donatılan insanoğlunun, kendisine hücum vaziyeti alan sayısız düşmanları vardır. Mikroptan zelzeleye, yılandan akrebe, kasırgadan kuyruklu yıldızlara kadar…

Peygamberler tarihine bakıldığı zaman görülecektir ki, insanlar ne zaman umumi isyanlara sürüklenir, gönderilen peygamberin getirdiği emir ve yasaklara baş kaldırılırsa, mutlaka musibet ve belâlar umumi olarak gelmiş ve o kavimler…

Çoğu insanların zannettiği gibi hayat, yalnız insanın doğumu ile ölümü arasındaki bir zaman dilimi değildir. İnanan insanların nazarında, ruhlar âleminden başlayan bu hayat yolculuğu, ana rahminden, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden,…