İnsan fıtratında bir takım duygular vardır ki, kendi elinde ve iradesinde değildir. Belki bir kısım duygular iradeyi dinlemez ve kontrol altına alınamazlar. İnsan onlardan mes’ul bile olmayabilir. Ancak, kontrol altına…