Son yıllarda hizmet kadrolarının toparlandığını ve kudsi vazifelerinin başına geçtiğini görüyoruz. Özellikle biri dînî, diğeri siyasi iki şahsiyetin gerçek durumlarının gözler önüne serilmesiyle cemaatin önünün açıldığını, morallerinin yükseldiğini ve şevk-i…