Cenâb-ı Hak, Âdem (as) ile göndermeye başladığı semâvi dinler silsilesini, son din olan İslâm dinini indirerek tamamlamış ve katında tek din olarak İslâm’ı kabul ettiğini bildirmiştir. Bütün insanlığın hem dünya…