Görünen ve görünmeyen bütün âlemleriyle bu kâinatı muazzam bir kitap, muhteşem bir saray ve İlâhi bir apartman şeklinde yaratan Cenab-ı Hak; mevcudat içinde en kıymetli olan hayat hakikatiyle âlemleri şenlendirmiş,…

Şuurlu ve canlı bir kanun olan ruh, insanın özü ve bizzat kendisidir. Yaklaşık yüz trilyon hücreden meydana gelen bedeni ayakta tutan ruhtur. Beden ruhun misafir olarak durduğu yuvasıdır. Ruh, cesetten…

Emir âleminden gelen ve başına akıl ve şuur takılan, aynı zamanda canlı bir kanun olan ruh, insanın en değerli varlığıdır. Akıl, kalp, sır, vicdan ve hayal gibi duyguların; görmek, işitmek…