Şuurlu ve canlı bir kanun olan ruh, insanın özü ve bizzat kendisidir. Yaklaşık yüz trilyon hücreden meydana gelen bedeni ayakta tutan ruhtur. Beden ruhun misafir olarak durduğu yuvasıdır. Ruh, cesetten…

Emir âleminden gelen ve başına akıl ve şuur takılan, aynı zamanda canlı bir kanun olan ruh, insanın en değerli varlığıdır. Akıl, kalp, sır, vicdan ve hayal gibi duyguların; görmek, işitmek…