Kâinat denilen bu mükemmel âlemin, dünya misafirhanesine en şerefli varlıklar olarak gönderilen insanların asıl maksadı, iman ve ibadetle Allah’ı rızasını kazanmaktır. Cehennemden kurtulmak, Cennet ve ebedi saadete kavuşmak bile, bu…