(Dünden devam) Âhirzaman denilen yaşadığımız devirde hayat şartları tamamen zorlaştığından dolayı, İslâm dininin gereklerini yaşamak da müşkülleşmiştir. Ondandır ki, Bediüzzaman Hazretleri “Bu zamanda farzları yapan ve kebireleri (büyük günahları) işlemeyen…

(Dünden devam) Hikmetle düşünmek ve hikmetle amel etmek her hayırlı işin başlangıcı ve vesilesidir. “Kime hikmet verilmişse, ona çok hayırlar verilmiş demektir.” ayet-i kerimesiyle Cenab-ı Hak, akıl gücünün vasat mertebesi…

Hristiyanlık âlemi büyük deccal komünizm ile tahrip edildiği gibi, İslâm dini de Süfyan eliyle büyük yaralar aldı. Ancak, her zorluk yanında bir kolaylığı yaratan Cenab-ı Hak, menfi ve karanlık temeller…

Hazret-i Âdem Aleyhisselam zamanından beri sürüp gelen iman ve inkâr mücadelesinde, ekseriyet teşkil eden kâfirler güruhu, ehl-i imana çeşitli işkence, baskı ve zulüm yapmışlarsa da, “Akıbet müttakilerindir.”sırrınca, sonunda ehl-i iman…

Mutezile, Cebriye, Müncie, Mürcie, Mücessime, Râfizilik, Haricilik ve Vehhabilik gibi, daha nice Ehl-i Sünnet dışında kalan bâtıl inanç ve hurafe fikirler vardır ki; İslâm güneşinin tutulmasına ve ışığını âleme yaymasına…

Her cihetle ümmetine örnek ve rehber olan Sevgili Peygamberimiz (asm), akıl kuvvesi noktasında hikmetle hareket ettiği gibi, gazap kuvvesinde cesareti, şeheviye kuvvesinde âzamî masumiyet cihetinde iffeti takip etmiştir. Her üç…