İlk emri “Oku!”olan bir dine mensup olan bütün Müslümanlar, o emrin gereği olarak hem okudular hem de yazdılar ve milyonlarca Arapça ve diğer dillerde kitapların meydana gelmesine vesile oldular. Batı…