On dört asır evvel İslâm dini bir güneş gibi insanlık âleminin üzerine doğduğu zaman, vahşet ve karanlıkları kısa bir zamanda ortadan kaldırmış; onun yerine ahlâk ve fazilet üzerine kurulu bir…

Çok dinli, çok dilli ve çok hukuklu bir devlet vasfıyla altı asırdan fazla, üç kıt’aya yayılmış sınırları içindeki milletleri rahatlıkla idare ederek örnek bir devlet sistemi geliştiren Osmanlı; zeval dönemine…

İlk emri “Oku!”olan bir dine mensup olan bütün Müslümanlar, o emrin gereği olarak hem okudular hem de yazdılar ve milyonlarca Arapça ve diğer dillerde kitapların meydana gelmesine vesile oldular. Batı…