Tekebbür ve zorbalık etmek, baskı ve dayatmayla hükmetmek anlamına gelen ve istibdatla eş mânâda olan tahakküm, zayıf ve kendine güveni olmayan insanların sık müracaat ettikleri bir silahtır. İstibdat; keyfî idare…

Her hususta rehberimiz olan Sevgili Peygamberimiz (asm), hizmette uzun vadeli çalışmak noktasında da bizlere en güzel örnek teşkil ediyor. Zira, yirmi üç senelik peygamberlik vazifesinin on üç senesi Mekke’de geçti.…