“Göz bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder.”diyen Bediüzzaman Hazretleri, gözü Allah namına kullandığımız zaman onun manevi değerinin yükseleceğini ve kâinat kitabının bir mütalâacısı, İlâhi sanatların bir…

Ruhun varlıklar âlemini gören bir baş gözü olduğu gibi, eşyanın hakikatini keşfeden ve ibretle Allah adına tefekkür eden bir de kalp gözü vardır. Buna basiret denilir. Basiretten yoksun olan bir…