Samimi müminler, fıtrat kanunlarına riayet ve sebeplere sarıldıktan sonra, başarı ve muvaffakiyeti Allah’tan isterler. Çünkü, muvaffak etmek veya etmemek Allah’ın vazifesidir. Onun için neticeye karışmazlar. Muvaffak olurlarsa onu Allah’tan bilirler.…

Hayat yolculuğunda insan belirlediği hedeflere ulaşmak, başarılı olmak ve netice almak için fıtraten gayret gösterir. O yolda bir çok engellerle karşılaşır. Onları aşmak için elinden geldiği kadar uğraşır. Müslüman olan…

Maddi ve manevi başarıların altında yatan sır, samimi bir ihlâs ve ortak aklın esas alınarak, işin ehli olan fertlerden meydana gelen heyetlerin âzami gayret, himmet ve faaliyetle, verilen vazifeleri hakkıyla…