Sosyal bir varlık olma özelliğiyle toplu hayat yaşamak mecburiyetinde olan insanlar, zamanla bir takım organizasyonlar teşkil ederek güç birliği sağlamışlardır. Bilhassa, mukaddes bir ideal ve dâvâ etrafında toplanan ve aynı…

Tarih boyunca birlik ve beraberliğini koruyabilen devletlerin, milletlerin, cemaat ve cemiyetlerin, kendi güçlerinin çok üzerinde işler başardıklarına tarihî hadiseler şahitlik eder. Birliğini kaybedenler ise, maddeten ve sayı bakımından çok güçlü…

Samimi müminler, fıtrat kanunlarına riayet ve sebeplere sarıldıktan sonra, başarı ve muvaffakiyeti Allah’tan isterler. Çünkü, muvaffak etmek veya etmemek Allah’ın vazifesidir. Onun için neticeye karışmazlar. Muvaffak olurlarsa onu Allah’tan bilirler.…

Hayat yolculuğunda insan belirlediği hedeflere ulaşmak, başarılı olmak ve netice almak için fıtraten gayret gösterir. O yolda bir çok engellerle karşılaşır. Onları aşmak için elinden geldiği kadar uğraşır. Müslüman olan…

Maddi ve manevi başarıların altında yatan sır, samimi bir ihlâs ve ortak aklın esas alınarak, işin ehli olan fertlerden meydana gelen heyetlerin âzami gayret, himmet ve faaliyetle, verilen vazifeleri hakkıyla…