Fıtratında var olan acelecilik yüzünden, nice insan maksadına giderken başarısızlığa uğrar. Çünkü Cenab-ı Hak, eşyanın ve istenilen neticelerin elde edilmesini bir takım sebeplere bağlamıştır. Aceleci insan, o sebeplere ve tertibe…