(Dünden devam) Ay tutulması da matematiksel hesaplara dayalı muhteşem bir semavi hadisedir. Dünya ve ay, cezbeye kapılmış bir Mevlevi gibi, emr-i İlâhiden gelen bir cezbeyle güneş etrafında dönerlerken, belli aralıklarla…